Skip to content

فراخوان دعوت به همکاری در اداره تربیت بدنی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، اداره تربیت بدنی جهت برگزاری کلاس های فوق برنامه خود در رشته های مختلف ورزشی، از دانشجویان دارای کارت مربیگری و داوری دعوت به همکاری می نماید، لذا دانشجویان دارای شرایط فوق در اسرع وقت کپی کارت مربیگری و داوری خود را به امور دانشجویی­­ -خانم فدائی تحویل دهند.