Skip to content

کارگاه آموزشی نشریات

کارگاه آموزشی « آیین نگارش نشریات » برگزار شد.

کارگاه آموزشی« آیین نگارش نشریات » مورخ 19 بهمن ماه به مدت 8 ساعت با تدریس جناب آقای هوشنگ قلندری و حضور دانشجویان علاقه مند برگزار شد.