Skip to content

اردوی فرهنگی قم

اردوی فرهنگی قم برای دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شد.

کانون نورالهدی اردوی فرهنگی به شهر مقدس قم را برای دانشجویان دختر مورخ  23 الی 25 بهمن ماه برگزار نمود.

در این اردو جلساتی با موضوع جایگاه اجتماعی زن و ضرورت کار تشکیلاتی، بازدید از نمایشگاه با موضوع ظخور، شرکت در مراسم دعای کمیل و دعای ندبه مسجد جمکران و زیارت و خرید برگزار شد.