Skip to content

کسب عنوان برگزیده رشته حفظ 5 جزء از قرآن کریم توسط دانشجو خانم زهرا محمدی

 

 

سرکار خانم زهرا محمدی
کسب عنوان برگزیده رشته حفظ 5 جزء از قرآن کریم، در سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روزافزون برایتان مسئلت می نماییم.
                                                                                                                                                      معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه