Skip to content

برگزاری مجدد انتخابات شورای صنفی

به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند که تعداد شرکت‌کنندگان (رای‌دهندگان) در انتخابات شورای صنفی دانشجویان که در روز چهارشنبه مورخ 99/07/23برگزار گردید به حد نصاب (25 درصد از تعداد کل دانشجویان) نرسیده است. بدین‌ترتیب، مطابق دستورالعمل اجرایی، انتخابات شورای صنفی مجددا برگزار می گردد.

زمان برگزاری مجدد انتخابات متعاقبا اعلام می گردد.