Skip to content

اطلاعیه مهم در خصوص استفاده از خوابگاه در ایام امتحانات (دانشجویان دختر)

      با توجه به حضوری شدن امتحانات پایان ترم در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 (برای دانشجویان ورودی 1399 و ماقبل و مقطع کارشناسی ارشد 1400)  به اطلاع آندسته از دانشجویان متقاضی خوابگاه  می رساند شرایط استفاده از خوابگاه(دختران) به شرح ذیل می باشد:

  1. فاصله محل اسکان دانشجو تا دانشگاه بیش از ۸۰ کیلومتر باشد. در غیر اینصورت ثبت نام تایید نمی شود.
  2. دانشجویان به ترتیب ثبت نام و واریزی شهریه خوابگاه  در خوابگاه ها اسکان داده می شوند.
  3. دانشجویان متقاضی تا تاریخ 1401/03/13 نسبت به تکمیل فرم  در سامانه https://seeda.mazust.ac.ir (فرم الکترونیک -فرم درخواست خوابگاه  برای ایام امتحانات ترم تحصیلی 14002) اقدام نمایند.
  4. دانشجویان  می توانند از تاریخ 03/20/ 1401 در خوابگاه ها اسکان داشته باشند.
  5. دانشجویان قبل از حضور در خوابگاه جهت هماهنگی برای اسکان (واحد و اتاق ) با خانم احمدی  -کارشناس دانشجویی - تماس بگیرید. 09112265617
  6. هزینه خوابگاه مریم ( و در صورت لزوم امیدی)

**دانشجویانی که در بازه زمانی امتحانات در خوابگاه اسکان دارند به ازاء هر شب مبلغ سی هزار تومان واریز نمایند.

تذکر خیلی مهم :

1- دانشجویانی که به ترتیب ثبت نام و واریزی در خوابگاه مریم 1 (و در صورت لزوم در خوابگاه امیدی) اسکان داده شوند باید مابه التفاوت شهریه را پرداخت نمایند .(برای پرداخت مابه التفاوت  به ازاء هر شب مبلغ چهل هزار تومان در نظر گرفته شود.)

2-بدیهی است عدم تکمیل فرم و ثبت نام به منظور عدم درخواست برای خوابگاه می باشد.

لازم به ذکر است دانشجویانی که برای بازه زمانی امتحانات می خواهند در خوابگاه اسکان داشته باشند باید کل هزینه این بازه را پرداخت نمایند.(مهمان پذیرفته نمی شود.)

  1. جهت ثبت نام و واریز هزینه به سامانه https://workshops.mazust.ac.ir/cpanel/login مراجعه نمائید.

تذکر مهم:

این اطلاعیه شامل دانشجویان ساکن در حال حاضر خوابگاه نیز می شود.