Skip to content

ثبت نام از دانشجویان پسر(بدون در نظر گفتن بعد مسافت)- استفاده از اسکان عباس آباد بهشهر -ترم 14002

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص اسکان دانشجویان پسر در مجموعه عباس آباد  در ایام امتحانات، به اطلاع می رساند با توجه به عدم تکمیل ظرفیت کلیه دانشجویان می توانند بدون در نظر گرفتن بعد مسافت در سامانه  ثبت نام نمایند.

نکات مهم :

1- اسکان  متقاضیان جدید بر اساس اولویت انجام می شود.

2- بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت امکان اسکان برای متقاضیان جدید وجود نخواهد داشت.

برای مشاهده اطلاعیه قبلی و نحوه ثبت نام اینجا کلیک کنید.