Skip to content

معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر مسیب احمدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن تماس: ۰۱۱۳۴۵۵۲۰۲۲

نـمــــــــــابر: ۰۱۱۳۴۵۵۲۰۰۴

پست الکترونیک: ahmadi@du.ac.ir

 

معرفی و اهداف معاونت

حوزه معاونت دانشجویی - فرهنگی دانشگاه علم و فناوری مازندران با اهداف و سیاست های راهبردی فراهم نمودن بستر مناسب برای پرورش و رشد اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویانی مؤمن، عالم، بانشاط، سالم، توانمند، خلاق و با انگیزه، ایجاد محیط پویا، هموارسازی نیازهای رفاهی، امید و اتکال به خداوند متعال، افزایش بصیرت، تحکیم و اعتلای هویت اسلامی، انقلابی و ملّی، تقویت روحیه تعهد، حضور و مشارکت در صحنه های علمی، فرهنگی و اجتماعی و الگوسازی مطلوب مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی ایجاد گردیده و فعالیت خود را از ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۳ بصورت مستقل آغاز نموده است.

این حوزه؛ برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی، سلامت، تغذیه، خوابگاه، انواع وام ها، بیمه ها، مراکز خدماتی، سرویس ایاب و ذهاب، ورزش، درمان و مشاوره به دانشجویان و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاه و همچنین فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، نهادها، تشکل ها، کانون ها و انجمن های فرهنگی و علمی، تبلیغ معارف اسلامی، مراسمات ملّی، مذهبی و اجتماعی تحکیم و تقویت نظام اسلامی، تبیین و ترویج آرمان ها و منویات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله)، حراست از ارزش ها و میراث فرهنگی و اجتماعی ایرانی و اسلامی و سایر ماموریت های درون و برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید و تمام این موارد سبب می گردد تا این حوزه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه بر شمرده شود که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان است.

 


 

وظایف معاونت

• نظارت مستمر بر اقدامات واحدهای امور دانشجویی، هماهنگی بین فعالیت های آنها و تقسیم كار و تفهیم و تبیین برنامه ها و حصول اطمینان بر حسن اجرای كارهای محوله در واحدهای تابعه.

• نظارت بر اقدامات مربوط به امور دانشجویان از قبیل تهیه مسكن و كار دانشجویی.

• اخذ و رسیدگی به پیشنهادها و مشكلات دانشجویان در حیطه مسائل امور دانشجویی و ارجاع آن به مقامات ذیصلاح جهت حل و فصل و در صورت لزوم تشكیل جلسه گفت و شنود رییس دانشگاه با دانشجویان.

• تأمینُ نظارت و كنترل بر وسایل رفاهی دانشجویان.

• برگزاری انتخابات شوراهای صنفی خوابگاه ها و دانشكده ها.

• بررسی پرونده های دانشجویان نمونه كشور.

• هم اندیشی و تعامل با مشاوران جوان رییس دانشگاه در ارتقاء سطح كیفی و كمی تغذیه و خوابگاه ها و رفع مشكلات امور رفاهی دانشجویان.

• برگزاری تشریفات مناقصه جهت تعیین پیمانكاران سلف و مراكز رفاهی.

• برگزاری و انجام مقدمات انتخابات دفتر نمایندگان دانشجویان در شورای دانشگاه.

• پیش بینی بودجه مورد نیاز واحدهای مدیریت دانشجویی.

• پیگیری در جذب سرمایه های یارانه ای دانشجویان از طریق معاونت و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

• سرپرستی و هماهنگی امور رستوران ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه ها از حیث بهداشتی بودن مواد خوراكی و پخت آن وهم چنین نظارت بر بهداشتی بودن محیط كار و آشپزخانه ها.

• ارائه برنامه غذایی دانشگاه و تأمین وسایل و مواد اولیه جهت پخت غذا.

• برآورد هزینه های مورد نیاز مواد غذایی و تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس وارائه آن به واحدهای ذیربط.

• انجام امور مربوط به بوفه دانشجویان و خرید مواد غذایی و تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری دخل و خرج اداره تغذیه.

• پیگیری در اخذ منابع و معیارهای مالی به منظور تأمین وام مناسب برای دانشجویان.

• انجام خدمات مختلف در زمینه های وام، مسكن، كمك هزینه و بورس تحصیلی طبق مقررات و آیین نامه های مربوط و نظارت بر امور مربوط به بیمه ، كمك هزینه و بورس تحصیلی، انواع وام ها و تسریع و تسهیل در انجام آن.

• انجام امور مربوط به بیمه درمانی و حوادث دانشجویان.

• سرپرستی خوابگاه های دانشجویان.

• ایجاد سیستم نگهبانی دقیق جهت برقراری نظم در خوابگاه ها و سایر وسایل ایمنی و امنیتی با همكاری حراست دانشگاه.

• نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها.

• بررسی و برآورد خدمات تأسیساتی و تعمیراتی خوابگاه ها و ارائه آن به واحدهای مربوطه.

• تهیه گزارش های لازم در مورد هزینه سكونت دانشجویان و انعكاس به موقع آن به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه.

• تأمین فضاهای خوابگاهی جهت اسكان دانشجویان جدیدالورود و تجهیز آنها به ملزومات خوابگاهی.

• نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه.

• ارتباط با مؤسسات و صندوق های قرض الحسنه برای تأمین وام دانشجویان.

• برنامه ریزی در خصوص کلیه امور دانشجوئی و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن ها.

• برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه.

• ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، دانشجوئی و دانشگاهی داخل دانشگاه.

• ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفائی بیشتر فعالیت های دانشجوئی در زمینه های مذکور.

• برنامه ریزی برای آموزش های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی برای دانشجویان و نظارت برحسن اجرای آن.

• برنامه ریزی امور مربوط به تربیت بدنی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن.

• برنامه ریزی امور بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آن.

• ارزیابی وضعیت کلی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روحی، روانی و جسمی دانشجویان و برنامه ریزی و استفاده از تمام امکانات جهت ارتقای آن و رفع مشکلات موجود.

• برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی .

• مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی .

• نظارت بر فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه .

• نظارت بر واحدهای تحت نظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها .

• برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان .

• برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت های فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری دانشجویان .

• فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه .

• گسترش روابط میان اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان .

• تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مختلف دانشجویی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن .

• انجام کلیه اموری که در آیین نامه های دانشگاه به معاونت دانشجویی و فرهنگی محول گردیده است .

• مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل و مشکلات دانشجویی.

• نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی.

• تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری .

• پیشنهاد برنامه های لازم به شوراهای دانشجویی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.

و ...