Skip to content

رفاه و تسهیلات دانشجویی

رفاه و تسهیلات دانشجویی

اداره رفاه و تعاون دانشجویان یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت دانشجویی دانشگاه است که در جهت تأمین بخشی از نیازهای اولیه دانشجویان با بهره مندی از تسهیلات ارائه شده توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای نقش می نماید. در واقع اداره رفاه دانشجویان پل ارتباطی بین دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان می باشد.

 

وظایف اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی

۱. پرداخت وام کمک هزینه تحصیلی دانشجویان

۲. پرداخت وام کمک هزینه مسکن دانشجویان

۳. پرداخت وام ضروری به دانشجویان در قالب اعتبارات ابلاغی

۴. انجام امور مربوط به پرداخت وام از بنیاد علوی در قالب اعتبارات ابلاغی

۵. اعطای تسهیلات عتبات عالیات در قالب اعتبارات ابلاغی

۶. انجام امور مربوط به تسویه حساب دانش آموختگان و دانشجویان انتقالی، جابجایی، اخراجی و میهمان و صدور فرم میزان بدهی آنان به صندوق رفاه دانشجویان

۷. انعقاد قرارداد با بیمه خدمات درمانی استان و انجام امور مربوط به بیمه درمانی دانشجویان متقاضی

۸. انعقاد قرارداد بیمه حوادث گروهی کلیه دانشجویان

۹. درخواست صدور مجوز موکول بدهی مقطع قبل، مجوز مشروط و تسویه حساب جهت دانش آموختگان  قدیم و جدید

۱۰. ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جهت دریافت وام

 

نحوه ثبت نام جهت دریافت وام

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام ﺗﺴﻬﯿﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ می توانند با مراجعه به ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه دانشجویان به نشانی  bp.swf.ir از تسهیلات این سازمان بهره مند گردند.

تذکر: پرداخت وام به دانشجویان بر اساس اولویت بندی می باشد که شرایط و مدارک لازم متعاقباْ اعلام می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمائید.