Skip to content

معرفی مدیریت فرهنگی و اجتماعی

معرفی مدیریت فرهنگی و اجتماعی


دکتر محمّد مهدی پور هاشم

مدیر فرهنگی و اجتماعی

تلفن تماس: 0113415034

پست الکترونیک: ...................

 

معرفی و اهداف مدیریت

هدف اصلی این مدیریت، تربیت و ارتقا سطح توانمندی های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در تراز ایران اسلامی است. در همین راستا حوزه های متنوعی، ذیل این مدیریت، فعالیت می کنند. مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مسؤولیت حوزه هایی را بر عهده دارد که محور آنها، ارائه برخی آموزش های مستقیم و غیر مستقیم در زمینه فرهنگ و اجتماع باشد.

 

وظایف مدیریت

• ایجاد تحرک و نشاط فرهنگی در سطح دانشگاه جهت نیل به اهداف فرهنگی کشور

• جلب مشارکت سایر سازمانهای فرهنگی در ارتقا برنامه های فرهنگی و فوق برنامه

• برگزاری شورای فرهنگی،کمیته ها و هیات های نظارتی حوزه فرهنگی دانشگاه

• مدیریت و رفع مشکلات حوزه فرهنگی و فوق برنامه

• رایزنی با اهل فرهنگ و قلم جهت ارتقا امور فرهنگی و فوق برنامه

• مشارکت با با نهاد مقام معظم رهبری،کانون ها و تشکلهای رسمی دانشجویی در امور فرهنگی و فوق برنامه در چارچوب قوانین

• برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی

• نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه

• برنامه ریزی برای گسترس و تعمیق ارزش های اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه

• اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع

• پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه

• حمایت و تشویق در پژوهش های فرهنگی دانشجویی

• تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی، هنری

• تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری بر اساس قوانین مصوب

• تهیه و اجرای طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه با کمک مجموعه های دانشجویی

• ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور

• تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم

• تشویق وترقیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای هنری، اردوها، جشنواره ها، کارگاه های آموزشی ویژه انجمن های علمی

• برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان

• زمینه سازی و بسترسازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان متناسب با اهداف وظایف فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی

• تلاش برای فرهنگ سازی علمی و ارتقای جایگاه انجمن های علمی در بین اساتید، دانشجویان، مسئولین و نیز در سطح جامعه

• بر گزاری نشست ها، گردهمایی های تخصصی و کارگاه های آموزشی به منظور تبادل نظر، ارائه یافته های پژوهشی و تبادل تجربیات و افزایش دانش در خصوص راهبری بهتر انجمن های علمی

• سازماندهی و ایجاد هماهنگی در بخشهای دانشجویی دانشگاهی و واحد انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمن ها  و همکاری با آنها در برنامه ها و فعالیتهایشان

• تهیه گزارش های لازم و اطلاع رسانی از وضعیت، برنامه ها وفعالیت های انجمن ها از طریق نشریات و نیز سایت های خبری دانشگاهی و غبر دانشگاهی

• نظارت بر تشکیل انجمن های علمی دانشکده ها و انتخابات و فعالیت های آنها بطور مستمر

• ارزیابی سالیانه از فعالیت ها و اقدامات انجمن ها و تقدیر و تشویق انجمن های برتر در عرصه های فعالیتهای، نظیر تیم های مسابقات علمی، نشریات، برگزاری همایش ها و سخنرانی های علمی و ...

• انجام مقدمات اعزام دانشجویان به حج عمره دانشجویی  براساس سهمیه دانشگاه

و انجام سایر امور محوله در صورت لزوم