Skip to content

معرفی اداره تربیت بدنی

معرفی اداره تربیت بدنی

معرفی و اهداف اداره

ورزش در دانشگاه یعنی کار، نشاط، دانش و آگاهی که پیوند آنها باعث برخورداری از جامعه ای خلاق، پویا، سالم و استوار می گردد. اداره تربیت بدنی دانشگاه کلیه فعالیت ها و برنامه های خویش را با اعتقاد به اینکه ورزش و تربیت بدنی می تواند به عنوان وسیله ای در جهت نیل به ارزش های معنوی و حفظ ارزش های اسلامی و حاکمیت اخلاق و نشاط بر روابط دانشجویان و کارکنان و ایجاد تعادل و توازن بین فعالیت های ورزشی و تحصیلی و کار و تلاش ایشان باشد به مرحله‌ی اجرا می گذارد.

 

وظایف اداره

- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای گسترش و توسعه ورزش در دانشگاه با همکاری گروه آموزشی تربیت بدنی

تمهید مقدمات و آماده سازی ورزشکاران برای شرکت در مسابقات

- پیش بینی و نظارت در تهیه وسایل ورزشی مورد لزوم دانشجویان

- تهیه امکانات و فراهم نمودن مقدمات گذراندن سالم اوقات فراغت وابستگان به کارکنان دانشگاه، نظیر کلاسهای تفریحی و آموزشی در رشته های مختلف ورزشی

- ارائه خدمات آموزشی واحدهای درسی تربیت بدنی

- ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های ورزشی و تشکیل و اداره تیم های مختلف

- تدارک دوره های کوتاه مدت آموزشی و باز آموزی جهت مربیان و کارشناسان شاغل در اداره تربیت بدنی

- ارزشیابی کار دانشجویان در امور ورزشی

- برقراری ارتباط با دانشگاهها و دیگر مراکز ورزشی کشور جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت

- اجرای مسابقات و نظارت بر حسن اجرای آن و ایجاد رقابت سالم ورزشی جهت تقویت انگیزه و پذیرش نقش مفید ورزش در باروری قابلیت های فردی و اجتماعی و گنجاندن آن در برنامه روزانه و هفتگی دانشجویان، کارمندان و اعضاء هیئت علمی

- پیش بینی بودجه، نیروی انسانی و احتیاجات ضروری و ارائه گزارش لازم به معاونت دانشجوئی دانشگاه

- برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری جهت ارتقاء سطح مربیان و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه

- آماده سازی و تجهیز اماکن ورزشی جهت افزایش روحیه ورزشی کارکنان

- تهیه امکانات و اماکن ورزشی جهت تمرینات ورزشی دانشجویان و کارکنان در رشته های مختلف

- عقد قرار داد با افراد و ادارت و سازمانها در خصوص آموزش و تهیه امکانات ورزشی

- برگزاری کلاسهای آموزشی و تمرینی کارکنان، دانشجویان و فرزندان کارکنان

- برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی جهت دانشجویان و کارکنان

- برگزاری اردوهای ورزشی

- برقراری ارتباط فرهنگی ورزشی و علمی با دیگر موسسات خصوصاً اداره تربیت بدنی شهرستان و وزارتخانه

- اجراء برنامه های متنوع ورزشی

- شرکت تیمهای ورزشی دانشگاه در مسابقات المپیاد دانشجویی سراسر کشور

- برگزاری برنامه های فوق برنامه ورزشی

- برگزاری مسابقات منطقه ای کشور