Skip to content

معرفی مرکز مشاوره و سلامت

معرفی مرکز مشاوره و سلامت

زندگی یعنی مساله و مساله اصلی ما زندگی ماست، زندگی پر است از فراز و فرود، شادی و غم، موفقیت ها و ناکامی ها، هر روز با تصمیمی مواجه هستیم که می تواند زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد ما نیاز به پشتیبان داریم، به نقل از مولی علی (ع) که «بهترین پشتیبان مشاوره و مشورت گرفتن است» چرا که با این دنیای پر هیاهو و متنوع و متکثر ممکن است ما در هر حوزه ای به مشارکت نگاه و فکر دیگران به موضوعات خودمان نیاز داشته باشیم.

در مسیر زندگی به تصمیمات اساسی بر می خوریم، ازدواج، ادامه تحصیل، محل زندگی، خرید وسایل، اهداف آینده زندگی که نیاز به کمک و مشاوره داریم؛ پس هدف مشاوره همیشه درمان بیماری نیست اما گاهی هم خلق و خو و روحیه مان دچار افت می شود یا با موضوعاتی روانشناختی مواجه می شویم که روزگار ما را تحت تاثیر خودش قرار می دهد.

گفتگو از قدیم الایام درمان بخش بوده، به زبان آوردن مثل تمیز کردن دودکش خانه دل آدم است، آنچه در قالب مفاهیمی مثل اضطراب، افسردگی ، وسواس، ترس های اجتماعی، پرخاشگری، قهر و... می شناسیم گاهی به علت سد شدن انرژی درونی ماست و خدمات بهداشت روانی (مشاوره و رواندرمانی) مسیر تخصصی برای کمک به افراد است تا این مشکلات را بشناسند و با آنها مواجه شوند.

مرکز مشاوره محلی امن برای درد دل و گفتگویی است که از نظر شما راز به حساب می آید ما معتقد و مقید به رازداری و حفظ اصل محرمانه بودن حرف های مراجعینمان هستیم. ما این اطمینان را می دهیم که هرکس دردی دارد دوایی هم دارد و دردهای روان انسان را نمی توان پیش هرکسی ابراز کرد، روانشناس و مشاور فردی است که در این زمینه تخصص نظری و تجربه عملی چندین ساله دارد، هدف مشاوره کمک به فرد برای افزایش توانایی و مواجه شدن، کاهش و حل مشکلات او است.

وظایف مرکز :

• خدمات مشاوره و روانشناسی برای افرادی که از مشکلات فردی مانند اضطراب، افسردگی، تنهایی، کمرویی، پرخاشگری و... یا سایر مشکلات مانند وابستگی به مواد مخدر، ناکامی، بحران در زندگی، تجربه استرس شدید، طلاق رنج می برند یا می خواهند از مشاوره تحصیلی و شغلی، مشاوره پیش از ازدواج و زناشویی استفاده کنند ارائه می شود.

• خدمات روانپزشکی که توسط روانپزشک ارائه می شود و تشخیص های اولیه اختلالات، دارو درمانی، رواندرمانی و در صورت نیاز بستری افراد را شامل می شود، افرادی که دچار اختلالات روانی مزمن بوده و نیازمند اقدامات دارویی هستند از این خدمات استفاده می کنند.

• خدمات روانسنجی شامل سنجش وضعیت هوش، شخصیت و... انجام پژوهش های مربوطه و تجزیه و تحلیل داده هاست.

• مرکز مشاوره هر ساله وظیفه پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود را بر عهده دارد لازم به ذکر است علاوه بر این خدمات بصورت رایگان در مرکز مشاوره ارائه می دهد و هیچگونه وجهی دریافت نمی شود.

توجه: گاهی خودمان و زمانی دوستمان از مشکلی رنج می بریم که نیاز است این خدمات را به آنها معرفی نماییم، این خدمات برای همه دانشجویان به صورت رایگان ارائه می شود.