Skip to content

کانون خیریه آسمونی

کانون خیریه آسمونی

کانون اجتماعی خیریه آسمونی ها کانونی دانشجویی است که با همکاری حمعی از دانشجویان نیکوکار در سال 1386 تاسیس گردید. این کانون از بدو تاسیس تاکنون با هدف فرهنگ سازی در زمینه مسائل اجتماعی جامعه، کمک به افراد نیازمند جامعه، بیماران لا­علاج و سرطانی، کودکان بی­ سرپرست و بد­ سرپرست و همچنین سرکشی و دلجویی از اقشار مختلف جامعه مشغول به فعالیت است.

از مهمترین برنامه های این کانون در طول فعالیت خود برپایی بازارچه خیریه آشپزی و برپایی جشن گلریزان با حضور دانشجویان و مسئولین دانشگاهی و شهری برگزار گردید و عواید حاصل از آن صرف امور خیریه گردید.               اساسنامه کانون

دبیر کانون: ابوالفضل کردان    |    تعداد اعضاء: 44    |    استاد مشاور: