Skip to content

انجمن اسلامی دانشجویان

انجمن اسلامی دانشجویان

...

این تشکل اسلامی در سال 1396 تاسیس گردیده و دارای 282 عضو می­باشد. دبیر انجمن در حال حاضر جناب آقای سید علی ایلالی و فعالیت های آن به شرح زیر میباشد.