Skip to content

جشنواره رویش

جشنواره رویش

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی یكی از بنیادی ترین عرصه ها برای تقویت سرمایه های فرهنگی و جامعه پذیری دانشجویان می باشند. اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پشتوانه تجربیات خود و بهره مندی از نظرات ارزنده استادان، کارشناسان، مشاوران و همچنین با همكاری صمیمانه معاونت های فرهنگی و اجتماعی، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور طی ادوار گذشته اقدام به برگزاری نموده است. «رویش» جشنواره ملی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه های کشور جشنواره رویش بزرگ ترین رویداد عرصه کانون های فرهنگی و هنری اجتماعی و مذهبی دانشجویان، در واقع عرصه ای برای انعكاس آخرین دستاوردها و توانمندی های این کانون ها به عنوان یكی از بزرگ ترین و فعال ترین تشكل های دانشجویی و فرصتی برای اعتلاء و ارتقاء سطح کمی و کیفی این نهاد ارزشمند دانشجویی است.

 

اهداف جشنواره

1. زمینه سازی جهت تقویت فعالیت های جمعی دانشجویان در عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی.

2. جریان سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق بر فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در کانون های فرهنگی.

3. فراهم کردن محیطی برای ایجاد همدلی و هم افزایی بین پدیدآورندگان آثار در حوزهه ای مختلف فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی.

4. ایجاد بستر رقابت میان فعالان این حوزه در جهت رشد، شكوفایی فضای فرهنگی دانشگاه ها.

5. شناخت و معرفی استعدادها و ظرفیت های نهفته در عرصه فرهنگی.

6. تقویت همكاری نظام مند و هدفدار با سازمان های فرهنگی، هنری و اجتماعی و مذهبی مرتبط.

7. تقویت ایده های خلاق و کاربردی در عرصه فرهنگی.

8. بسترسازی به منظور توسعه فعالیت های کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی.

 

بخش های رقابتی جشنواره

بخش اول: ارائه دستاوردها و توانمندی های کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی به منظور:

                   الف. انتخاب کانون های برتر در هر حوزه.

                   ب. انتخاب آثار گروهی کانون ها (شامل فیلم، تئاتر، موسیقی، تواشیح و سرود های انقلابی).

بخش دوم: انتخاب دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی برتر.

بخش سوم: انتخاب کارشناس کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی برتر.

بخش چهارم: انتخاب غرفه های برتر.

بخش پنجم: نگاه و یژه

                   الف. انتخاب کارآفرین برتر کانون ها.

                   ب. انتخاب چهره های موفق کانون ها.

                   ج. انتخاب فعالیت های ویژه کانون ها:

                       1. فعالیت برتر کانون ها در حوزه محیط زیست.

                       2. فعالیت برتر کانون ها در حوزه فرهنگی خوابگاه های دانشجویی.

 

بخش اول:  ارائه دستاوردها و توانمندی های کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی به منظور:

الف. شرایط ارائه فعالیت های كانون ها (به منظور انتخاب كانون برتر)

یكی از بخش های مهم رقابتی جشنواره رویش، انتخاب کانون های برتر در حوزه های مختلف می باشد که طبق آیین نامه مربوطه به چهار بخش؛ اجتماعی، دینی و مذهبی، ادبی و هنری، فرهنگ و اندیشه تقسیم می شود که فعالیت های آن ها به صورت رسمی و مورد تایید مجموعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی میباشد. این جشنواره در گستره ملی برنامه ریزی شده و تمامی دانشگاه های دولتی، پیام نور، جامع علمی و کاربردی، غیر انتفاعی، فرهنگیان و فنی و حرفه ای با توجه به مقررات تدوین شده امكان حضور و شرکت در این جشنواره را دارند. به منظور اجرای شایسته این جشنواره و نیز رعایت اصل عدالت و تسهیل فرایند ارزیابی فعالیت ها بر اساس بخش های در نظر گرفته شده، شاخص ها و مولفه هایی متناسب با فعالیت هر کانون به صورت دو بخش محتوایی، عمومی تدوین شده است، که بر مبنای آن ارزیابی فعالیت های هر کانون به صورت نظام مند مورد داوری قرار خواهد گرفت.

- نكته مهم مورد تاکيد اينكه فعاليت هايی امكان حضور و شرکت در رقابت اين جشنواره را دارا می باشند که تنها در بازه زمانی 1393/12/01 لغایت 1395/06/31 انجام شده باشد. اين بازه زمدانی از پايدان دريافدت آثدار دوره پيشين اين جشنواره (پنجمين دوره) آغاز و تا ابتدای سال تحصيلی جديد را شامل می شود.

 

حوزه های فعالیت و كانون های زیر مجموعه برطبق آیین نامه مصوب عبارتند از:

1. حوزه دینی و مذهبی:

کانون های این حوزه عبارتند از: قرآن و عترت، نماز و نیایش، اسلام شناسی، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف وحجاب، مراسم و اعیاد و وفیات مذهبی، مهدویت، اهل بیت(ع) و هیئات مذهبی، دفاع مقدس، ایثار و شهادت و...

2. حوزه ادبی و هنری:

کانون های این حوزه عبارتند از: شعر و ادب، فیلم و عکس، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، صنایع دستی، موسیقی و...

3. حوزه فرهنگ و اندیشه:

کانون های این حوزه عبارتند از: مطالعات فرهنگی، سیر مطالعاتی، مطالعات زنان، نشر و اندیشه، گفتگو، کتاب و کتابخوانی، پژوهش فرهنگی و ...

4. حوزه اجتماعی:

کانون های این حوزه عبارتند از: آسیب های اجتماعی، جهادی ها، ایران شناسی و گردشگری، محیط زیست، هلال احمر، نجوم، ورزش، خاص (ویژه معلولین)، خیریه، مهارت های زندگی و...

 

شاخص های ارزیابی فعالیت كانون ها

1. شاخص های محتوایی ارزیابی فعالیت های كانون:

یكی از اهداف برگزاری جشنواره رویش، تقویت ابعاد کیفی و محتوایی فعالیت های کانون ها می باشد که شاخص های ذیل برای آن در نظر گرفته شده است.

- تناسب محتوای برنامه ها با حوزه های تخصصی فعالیت های هر کانون.

- بهره گیری از عنصر خلاقیت و نوآوری در اجرای بهتر برنامه ها.

- استمرار برنامه ها و ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها.

- توسعه و ترویج کارگروهی و جمعی.

- توجه به اهمیت مقوله آموزش های فرهنگی و بهره گیری از اساتید اهل فن.

- بسترسازی و بهینه سازی اوقات فراغت جامعه مخاطب.

- بهره گیری مناسب از فضای مجازی جهت توسعه کمی و کیفی فعالیت های کانون.

- جذب حداکثری و جلب مشارکت مخاطبان در برنامه ها.

- توسعه تولیدات کانون ها (وبلاگ، نشریه، کتاب، فیلم، تئاتر، نرم افزار و ...)

- استفاده از همه ظرفیت ها جهت برگزاری برنامه های مشترك با کانون ها و نهادهای دیگر.

- بهره گیری از استاد مشاور در فعالیت های کانون.

- توجه و اهتمام به امور پژوهش در حوزه های مرتبط با فعالیت های کانون ها.

- توجه به مقوله اطلاع رسانی و ترویج فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی در فضای جامعه و جامعه دانشگاهی.

- و ...

 

2. شاخص های عمومی ارزیابی فعالیت های كانون:

شاخص های عمومی عبارتند از عناوین کلی که ماهیت اجرایی داشته و در میان اکثر کانون ها با توجه به ماموریت و کارکرد آن ها بر مبنای حوزه فعالیت طبق آیین نامه کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی تدوین شده است.

هر کانون صرفاً می بایست فعالیت های انجام شده در موضوع تخصصی خود را جهت داوری در جشنواره ارسال نماید، بدیهی است به فعالیت های غیر مرتبط با حوزه فعالیت کانون در فرایند داوری ترتیب اثر داده نخواهد شد. امتیاز و ضریب مربوط به هر شاخص اختصاصی به صورت تفكیكی و مجزا ویژه هر کانون تنظیم و از طریق سایت جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد. اهم شاخص های عمومی در امر ارزیابی آثار این دوره عبارتند از:

- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت کانون ها.

- اجرای برنامه های فرهنگی هنری (مانند: اجرای تواشیح اجرای سرود های انقلابی، اجرای موسیقی، اجرای نمایش های صحنه ی خیابانی و نمایشنامه خوانی، اکران فیلم های دانشجویی و سینمایی و ...)

- اجرای برنامه و فعالیت فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی در خوابگاه های دانشجویی

- برگزاری نشست های تخصصی و جلسات نقد و بررسی

- برگزاری محافل، یادواره و بزرگداشت و ...

- برگزاری جشنواره، همایش و سمینار و  ...

- برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در حوزه های مرتبط

- برگزاری مراسم و برنامه های مناسبتی (ویژه اعیاد، مناسبت ها و وفیات و ...)

- برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، هنری و اجتماعی (مانند: نمایشگاه کتاب، عکس، هنرهای تجسمی، حجاب و عفاف، دفاع مقدس و ...)

- تولید محتوای مرتبط با حوزه کانون؛ مانند تولید فیلم دانشجویی (کوتاه، مستند، داستانی و انیمیشن)، کتاب، مقاله، نشریه، نرم افزار و ...

- حضور در جشنواره ها، مسابقات و همایش های منطقه ای، ملی، بین المللی و کسب عنوان برگزیده

- برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی (مانند اردوهای جهادی، راهیان نور، زیارتی، گردشگری و تورهای آموزش عكاسی و ...)

- برگزاری بازدیدها و دیدارهای مرتبط (مانند دیدار خانواده های شهدا و جانبازان، بازدید از گلزار شهدا، بازدید از موزه ها، نمایشگاه ها و گالری ها و ...)

- راه اندازی سامانه و برنامه های حمایتی فرهنگی و اجتماعی؛ مانند صندوق های خیریه راه اندازی، بازارچه های خیریه، کمپین های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، اعزام گروه به مناطق آسیب دیده و ...

- راه اندازی کتابخانه های تخصصی و بانك مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه فعالیت کانون

- برگزاری کرسی های آزاد اندیشی مرتبط با حوزه فعالیت کانون

- مستندسازی مناسب فعالیت ها و برنامه ها

- توزیع بسته های فرهنگی و هنری در حوزه مرتبط

- سایر فعالیت های مرتبط

 

ب: ارائه نمونه اجراهای گروه های كانونی (به منظور انتخاب گروه های برتر هنری)

دبیرخانه جشنواره ششم با هدف توسعه و تقویت فعالیت های گروهی کانونی در دانشگاه ها اقدام به دریافت و داوری آثار می نماید. آثار قابل ارائه در این بخش عبارتند از: تئاتر، موسیقی، فیلم، تواشیح و سرودهای انقلابی. گروه های کانونی مایل به شرکت در این بخش از جشنواره، می بایست نمونه اجرای خود را جهت ارزیابی مطابق بدا شرایط زیر ارائه نمایند:

 

شرایط ارائه آثار :

- کلیه عوامل گروه اعم از کارگردان، بازیگران و عوامل اجرایی می بایست دانشجوی همان دانشگاه باشند.

- ارزیابی آثار صرفاً از طریق فیلم اجرا صورت می پذیرد و شرکت کنندگان در این بخش ملزم به رعایت و ارسال آثار تحت موارد ذیل می باشند:

          الف. تكمیل فرم مربوط به ثبت آثار در سامانه الكترونیكی جشنواره رویش.

          ب. ارسال 9 نسخه از فیلم اجرای خود به صورت لوح فشرده (DVD) به ادرس دبیرخانه جشنواره رویش.
          ج. ارسال پوستر و 1 قطعه عكس از اجرای اثر بر روی لوح فشرده (DVD) به صورت مجزا به دبیرخانه جشنواره.
          د. درج نام اثر، نام کارگردان یا سرپرست گروه، نام کانون، نام دانشگاه برروی لوح فشرده.

- در بخش تئاتر، نمایش ها ارسالی می تواند شامل اجرای نمایش های صحنه ای، تئاتر خیابانی(تئاتر محیطی، فضای باز و پرفرمنس)، تعزیه و نمایشنامه خوانی و در بخش موسیقی شامل؛ موسیقی نواحی، موسیقی سنتی، تك نوازی موسیقی و در بخش فیلم (انیمیشن، مستند و فیلم کوتاه) باشند.

آثار ارسالی می بایست در بازه زمانی 1393/12/01 لغایت 1395/06/31 توسط گروه های فعال در کانون های دانشگاه تولید و اجرا شده باشد.

- آثار شرکت کننده در جشنواره قبلی مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

- آثار ارائه شده خارج از موارد ذكر شده، مورد ارزیابی هیأت داوران قرار نخواهد گرفت.

 

بخش دوم: انتخاب دبیر شورای هماهنگی برتر كانون های فرهنگی، هنری اجتماعی و مذهبی

به منظور ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان دبیران شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی در سطح دانشگاه های کشور، دبیرخانه جشنواره نسبت به انتخاب دبیر شورای هماهنگی برتر در این حوزه اقدام می نماید. بدین منظور پس از استخراج ملاك های ارزیابی دبیران شورای هماهنگی توسط دبیرخانه طی فراخوان شماره 2 متعاقباً اعلام می گردد.

 

بخش سوم: انتخاب كارشناس برتر كانون های فرهنگی، هنری اجتماعی و مذهبی

به منظور ایجاد انگیزه و رقابت سالم در بین کارشناسان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی در سطح دانشگاه های کشور، دبیرخانه جشنواره نسبت به انتخاب کارشناس برتر در این حوزه اقدام می نماید. بدین منظور پس از استخراج ملاك های ارزیابی کارشناسان توسط دبیرخانه طی فراخوان شماره 2 متعاقباً اعلام می گردد.

 

بخش چهارم: بخش نمایشگاهی (انتخاب غرفه های برتر كانون های دانشگاهی)

به منظور زمینه سازی و تقویت فعالیت های جمعی دانشجویی، توجه به نوآوری و برنامه های خلاقانه دانشجویان و ایجاد جو رقابت مثبت در فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها، در طول برگزاری جشنواره، غرفه هایی به هریك از دانشگاه های شرکت کننده متناسب با تعداد کانون های فعال فرهنگی ،هنری، جتماعی و مذهبی آن دانشگاه اختصاص می یابد. در این غرفه ها، هر یك از دانشگاه ها می بایست صرفاً دستاوردهای کانونی، فعالیت های فرهنگی خود را به معرض نمایش گذارند. در اختتامیه جشنواره نیز به بهترین غرفه جوایزی اهدا می گردد (انتخاب غرفه برتر توسط نمایندگان هر دانشگاه صورت می پذیرد.(

شیوه نامه حضور در نمایشگاه پیش از برگزاری جشنواره از طریق سایت جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.

 

بخش پنجم: نگاه ویژه

الف. انتخاب كارآفرین برتر كانونی: با هدف توسعه ابعاد کاربردی و تقویت حوزه کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی در بخش کانون ها و همچنین جلب مشارکت بیشتر مخاطبان و ایجاد پویایی در خانواده بزرگ کانون ها، دبیرخانه ششمین جشنواره رویش در نظر دارد کارآفرینان برتر حوزه کانون ها را انتخاب و معرفی نماید. بر این اساس کارآفرینان برتر (به همراه رزومه و اطلاعات لازم) از سوی مدیریت فرهنگی و فعالان دانشگاه ها به دبیر خانه جشنواره معرفی شده و سپس از طریق پایگاه الكترونیكی جشنواره اطلاع رسانی لازم جهت آشنایی دانشگاه ها طبق زمان بندی مشخص انجام می گیرد. در ادامه از طریق نظرسنجی و ثبت آرای اینترنتی برترین کارآفرینان از سوی مخاطبان انتخاب و در مراسم پایانی جشنواره معرفی خواهند شد.

ب. انتخاب موفق و برتر كانونی: پس از حدود دو دهه از تشكیل و فعالیت کانون های فرهنگی و هنری هم اینك بسیاری از فعالان ادوار مختلف کانون ها به مدد تجارب کسب شده در دوران فعالیت در کانون های مختلف توانسته اند به موفقیت ها و جایگاه های شاخصی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ... دست یابند .
بر همین اساس و با هدف تقدیر از چهره های موفق خانواده بزرگ کانون ها به عنوان الگوهای موفق و نیز تشویق فعالان کانون ها برای ادامه راه چهره های موفق کانون ها، دبیرخانه ششمین جشنواره رویش در نظر دارد تا برترین های این عرصه را شناسایی و معرفی نموده و در مراسم اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار دهد. ساز و کار این بخش نیز به مانند نحوه انتخاب کارآفرین برتر کانون ها خواهد بود.

ج. انتخاب فعالیت برتر در حوزه محیط زیست: با توجه به اهمیت مقوله حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در کشور و ضرورت اجرای برنامه های موثر در این حوزه و همچنین نقش کانون ها در شكل گیری جریانی کارآمد در این عرصه در نظر است تا برترین برنامه های کانون های مختلف در حوزه حفظ محیط زیست مورد تقدیر قرار گیرند.

د. انتخاب فعالیت برتر در حوزه خوابگاه ها: نظر به جایگاه ویژه خوابگاه ها و محیط زندگی دانشجویی در شكل گیری حیات فرهنگی و اجتماعی و سبك زندگی دانشجویان و ضرورت توجه بیشتر به غنا بخشیدن به زمان فراغت ایشان، دبیرخانه ششمین جشنواره رویش در نظر دارد تا بهترین فعالیت های اجرا شده توسط کانون های مختلف را انتخاب و معرفی نماید.

     نكات:

     - لازم به ذكر است كه شاخص های انتخاب بخش های یاد شده متعاقباً اعلام خواهد گردید.

     - همچنین ثبت نام در جشنواره صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره، پس از تاریخ 22 شهریور انجام خواهد پذیرفت.

 


دبیرخانه جشنواره:

نشانی: تهران خیابان حافظ دانشگاه امیرکبیر دبیرخانه ششمین جشنواره کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه های سراسر کشور «رویش».

وب سایت جشنواره: http:/www.rooyeshfest.ir

آدرس كانال تلگرام جشنواره: telegram.me/rooyeshfest

آدرس پست الکترونیکی جشنواره: farhangi@aut.ac.ir

صندوق پستی: 15875-4413     64540(21)98+

تلفن تماس دبیرخانه جشنواره: 64544592-021