Skip to content

راه های کمک به صندوق خیریه امام علی (ع)

راه های کمک به صندوق خیریه امام علی (ع)

ضمن قدردانی از مهربانی و احساس مسئولیت در قبال دانشجویان و رفع مشکلات آنها، به اطلاع می‌رساند که جهت کمک به صندوق خیریه امام علی (ع) و سهیم شدن در اجر معنوی اقدامات انسان‌دوستانه آن راه‌های مختلفی وجود دارد:

1- واریز کمک‌های نقدی به شماره کارت 5041721111484920 بانک قرض‌الحسنه رسالت به نام آقایان اشکان فخری و محمدهادی بهنیا (که به ترتیب، رئیس هیات مدیره و خزانه‌دار صندوق بوده و حساب فوق با اخذ مجوز از هیات امنای صندوق افتتاح گردیده است).

2- کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه می‌توانند با مراجعه به امور مالی دانشگاه و تکمیل رضایت‌نامه، مبلغی را تعیین نموده تا بصورت ماهیانه از حقوق ایشان کسر و به حساب صندوق واریز گردد.

3- روش‌های متفرقه؛ مثلا اگر تولیدی کالای خاصی را دارید (مانند پوشاک، مواد غذایی و ...) و یا ارائه‌دهنده خدمات خاصی هستید که برای دانشجویان هم مفید و قابل استفاده است، می‌توانید دانشجویان را از تخفیفات ویژه‌ای بهره‌مند نمایید. در صورت تمایل، خواهشمند است به دبیرخانه صندوق (دفتر معاونت دانشجویی) مراجعه و اظهارنامه خود را تحویل نمایید.